Пренесено од книгата “Со болка и љубов кон современиот човек” од Старец Пајсиј Светогорец