„…Така се вративме таму од каде што почнавме, од каде што почнува самата Евхаристија, на благословувањето на царството Божјо.

Што значи тоа да се благослови Царството?

Тоа значи дека го признаваме и го исповедаме како наша највисока и крајна вредност, предмет на нашата желба, на нашата љубов и надеж, како „живот на животот”.

Значи дека го прогласуваме за цел на светата тајна, на патувањето, издигнувањето и на влегувањето што почнува.

Тоа значи дека мора да ги насочиме своето внимание, ум, срце и душа, т.е. сиот наш живот кон тоа што навистина е “единствено потребно”.

Конечно, тоа значи дека сега, веќе во „овој свет”, ја исповедаме можноста за заедница во Царството, за влегување во неговата светлина, вистина и радост.

Секогаш кога христијаните „се собираат како Црква” сведочат пред целиот свет дека Христос е Цар и Господ, дека Неговото царство му е веќе откриено и дарувано на човекот и дека почнал еден нов и бесмртен живот.

Затоа литургијата почнува co тоа свечено исповедање и славословие на својот Цар што доаѓа сега, но престојува секогаш и царува во “сите векови”.

„Време е (kairos) да My се служи на Господа”, му објавува ѓаконот на претстојателот.

Тоа не е само потсетник дека сега е „добро” или „погодно време” за извршување на светата тајна.

Тоа е потврда и исповедање дека “новото време”, времето на царството Божјо и неговото исполнување во Црквата, сега влегува во паднатото време на „овој свет” за ние, Црквата, да можеме да бидеме издигнати на небото и таа да се преобрази во „тоа што е”,

Тело Христово и храм на Светиот Дух.

„Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух…” “Амин”, одговара народот.

Овој збор обично се преведува co „нека биде така”, но неговото значење е посилно од ова.

Означува не само согласување, туку и активно прифаќање.

„Да, така е и нека биде така”. Co овој збор соборот ја завршува и како Да ја “запечатува” секоја молитва што ja изговара претстојателот, co тоа изразувајки го своето органско, одговорно и свесно учество во сите и во секое, во единственото свештенодејствие на Црквата.

„Ha тоа што сте, кажете Амин”, пишува блажениот Августин, „и така запечатете го co својот одговор.

Затоа што слушате „Телото Христово” и одговарате co Амин.

Бидете членови на Телото Христово коешто се остварува co вашето Амин…

Свештенодејствувајте го тоа што сте”.

Пренесено од книгата “Евхаристија” од Александар Шмеман (Светата тајна на царството)