Вие сте во Христовата Црква секогаш кога подигате човек скршен од болка,

кога давате милостина на сиромашните,

кога посетувате болен.

Вие сте во Христовата Црква кога се молите:

„Господи, помилуј ме!“

Вие сте во Христовата Црква кога сте добри и трпеливи,

кога не се гневите на својот брат, иако тој ги повредил вашите чувства.

Вие сте во Христовата Црква кога се молите:

„Господи, прости му!“

Кога чесно се трудите во работата и дома се враќате изморени, но насмеани;

кога за злото враќате со љубов – вие сте во Христовата Црква.”

– Отец Георги Калчу