Му принесуваме изорана нива, Тој нам Словото.

Му принесуваме слаба вера, Тој нам Слобода.

Му принесуваме надеж, Тој нам Сила.

Му принесуваме љубов, Тој нам Благодат.

Му принесуваме слепи очи, Тој нам прогледување.

Му принесуваме лепрозен  ум, Тој нам исцеление.

Му принесуваме пет леба, Тој нам петпати по илјада.

Му принесуваме непослушание, Тој нам трпение.

Му принесуваме немир, Тој нам смирение.

Му принесуваме покајание, Тој нам простување.

Му принесуваме смртен живот, Тој нам вечен.

Му принесуваме Господи помилуј, Тој нам – помилување.

Му пронесуваме леб и вино, Тој нам Тело и Крв.

Mу принесуваме благодарност, Тој нам стократен плод.

Му принесуваме се` Негово, Тој нам Себеси !

 

Мина Дaниловска