Сè има свое време, и секоја работа под небото има свое време;

време кога ќе се родиш, и време кога ќе умреш;

време кога садиш, и време кога го корнеш насаденото;

време кога се убива, и време кога се лекува;

време кога се урива, и време кога се гради;

време кога се плаче, и време кога се смее;

време кога се тагува, и време кога се игра;

време кога се расфрлуваат камења, и време кога се собраат камења; време кога се прегрнуваш, и време кога се одбегнуваат прегратки;

време кога се добива, и време кога се губи;

време кога се чува, и време кога се растура;

време кога се раскинува, и време кога се сошива;

време кога се молчи, и време кога се зборува;

време кога се сака, и време кога се мрази;

време за војна и време за мир.

Каква полза има оној што работи од она, над што се труди?

(Соломон Книга Проповедник)