ДЕТЕ

Некогаш си мислев…

љубовта е мамка,

две тела лови,

две ега дели .

Подоцна разбрав…

Љубовта е Личност,

детето со дете,

Едно множено со едно

и пак, само во Едно…

А, Небото го збира!

Мина Даниловска