фото: Нарциси !

Жени, да не заборавиме,

каква Убавина ни е дарена!

Суетната, надворешна, да ја сокриеме,

да не духот на гордост ја преземе,

а светата да ја придобиеме,

во смирение да ја покриеме…

срцата, бесрамно да ги разголиме,

даровите добродетелни да ги откриеме!

Зашто…

Телата собланзителни распадливи , смртни се,

срцата просветени, нераспадливи – бесмртни се!

Па така…

Свештена облека да испросиме,

призивот на љубовта да го исполниме,

И според Ликот на Онаа, што пофално Ја воспеваме,

со девственост да ја украсиме,

Жената Нова да ја преобразиме,

за планини да поместиме,

жената  во мир да ја прославиме…

– Таква како што Бог ја гледа!

 

М. Даниловска