Икона е збор од грчко потекло (eikon),којшто значи „образ“. „портрет“. Иконописот е искуство кое се зародило во Византија во текот на четвртиот век и се распространило во целиот Православен свет.

На почетокот икона се нарекувало секое изобразување на Спасителот, Божјата Мајка , светците, ангелите или собитија од историјата на Црквата, независно од тоа дали станува збор за скулптура или живопис.

Денес иконата е нешто повеќе од образ :
таа не само што го украсува храмот или го илустрира Светото Писмо, туку таа е предмет, органски впишан во Богослужењето.

Тоа го објаснува значењето кое Црквата го придава на иконата – не на секое изобразение, туку, имено на оној специфичен образ која таа самата го изработила во борбата против ересите, образ за којшто во иконоборечкиот период платила со крвта на маченици и исповедници, образ на Православието како целина.

Затоа е невозможно ниту да се објасни, ниту да се разбере црковното искуство надвор од Црквата.

 

Господ Исус Христос 13 век

Пресвета Богородица со Младенецот – 2 век.

Икона на Пресвета Богородица од крајот на вториот век.
Богородица со Младенецот и старозаветен пророк.
Фрагмент од фреска во катакомбата Присцила в Рим.

Се смета, дека ова е најдревното изобразување на Пресвета Богородица!

 

Рождество Христово 11 век.

 

Господ Исус Христос 14 век.

 

Господ Исус Христос 14 век.

 

Господ Исус Христос

 

Господ Исус Христос во слава!

Страшниот Суд  – 12 век.

 

ТРИПТИХ –  12 век.

Рожество на Господ Исус Христос – 11 век.

Благовештение

Голгота

 

Преображение на Господ Исус Христос – 12  век

Архангел Михаил – 11 век.

Царска Врата – Пророк Мојсеј и Аарон – 12 век.

Свети Илија – 12 век.

 

Несогорлива капина – 12 век.

Светите Отци – Синај, 13 век.

Свети Пантелејмон – икона од 3. век.

Свети Стефан – 13 век.

Слегување во Адот – 12 век.

 Вознесение на Господ Исус Христос – 5 век.

Благовештение – 11 век.

Пресвета Богородица – 6 век.

Пресвета Богородица 12 век.

Пресвета Богородица – 11 век.

Господ Исус Христос – 11 век.

Господ Исус Христос – 13 век.

Успение на Пресвета Богородица – 14 век.

 

Успение – 13 век

Неракотворна икона на Господ Исус Христос – 11 век

Голгота –  11 век.

11

Господ Исус Христос – 11 век.

 

Распетие!

Архангел Гаврил

Пресвета Богородица со Светиите

Подготви: Мина Даниловска