Красноречието на боговдахновените пророчки кажувања, сега гледаме како во Тебе се остварува, Богородице, зашто навистина Бога си ни Го родила во плот.

Затоа верувајќи во таинството на Божјиот збор, повикуваме:

Радувај се, зашто си исполнување на законот и пророците;

Радувај се, ѕвездо Jаковова, пророкувана од Валаам.

Радувај се, одару на великиот Цар, претскажан од Соломона;

Радувај се, руно оросено од Исуса, навестено од Гедеон.

Радувај се, неопална капино, предвидена од законоположникот;

Радувај се, горо света, пазена од светиот.

Радувај се, небесна лествицо, предвидена од Јакова;

Радувај се, порто непроодна, провидена од Језекиила.

Радувај се, сонце на домот Христов, најавено од псалмопеачот;

Радувај се, таинство, различно проречено од пророците.

Радувај се, во Тебе се извршија сите кажани пророштва;

Радувај се, зашто исполни сè што беше од Севишниот предвидено за спасение.

Радувај се, благодатна, зашто во Твоето успение не нè остави!