Ги знаеме ли сите ДЕСЕТТЕ БОЖЈИ ЗАПОВЕДИ?
(да се потсетиме)

1. Јас сум Господ твој, да немаш други богови освен Мене;

2. Не прави идол, ниту каква слика, од она што е горе на небото, и што е долу на земјата и што е во водата и под земјата; да не им се поклонуваш, ниту да им служиш;

3. Не изговарај го напразно името на Господа, твојот Бог;

4. Памти го денот на одмор, за да го празнуваш; шест дена работи и сврши ги во нив сите работи, а седмиот ден е одмор на Господа , твојот Бог;

5. Почитувај ги татка си и мајка си, за да ти биде добро и долго да поживееш на земјата;

6. Не убивај;

7. Не врши прељуба;

8. Не кради;

9. Не сведочи лажно против твојот ближен;

10. Не пожелувај ништо што е туѓо.

ДВЕТЕ ГЛАВНИ БОЖЈИ ЗАПОВЕДИ

1. Возљуби Го Господа, твојот Бог, со сето свое срце,
со сета своја душа, со сета своја сила, со сите свои помисли (Лука 10, 27).

2. Возљуби го својот ближен како себеси (Матеј 22, 39).