Не треба да се тагува по умрените, туку треба да му се молиме на Бога Тој да им даде Евангелски населби.

Тагата се` нарушува.

Таа го нарушува мирот којшто тие го добиле од Господа.

Затоа, треба да бидеме молитвени, бидејќи да се тагува по своите роднини не е христијански. Тоа е незнабожечки.

Ние тука се подготвуваме за вечен живот. Треба да сме благодарни на Бога. Треба да се молиме на Бога да им го прости гревот и да чиниме добри дела за спомен.
Тоа се прима!

Само Господ може да ја ослободи душата од пеколните узди. Затоа најмногу на Бога да се молиме и таму кадешто има секојдневна Литургија, да се молат за покојните.

Свети Старец Тадеј

Превод: М. Даниловска