Светото Писмо вели дека постојат седум ангели на највисокиот чин, врховни кнезови ангелски, кои постојано стојат најблиску до Бога и до непристапната слава Божја.

Во книгата на светиот Товит пишува дека сопатник на младиот Товија објавува дека тој е еден од седумтемина ангели што стојат пред Бога (Тов.12,15).

И Свети Јован Богослово во своето „откровение“ спомнува седум врховни ангели, говорејќи :

„Благодат вам и мир од Оној, Кој е, и Кој бил, и Кој иде, и од седумтте духови кои се пред Неговиот престол “ (Откр. 1, 4).

Значи, од тие седум ангели еден е Свети Гаврил, според бројот втор по ред, зашто Свети Михаил е прв.

А пак, по имиња тие вака се набројуваат:

Михаил, Гаврил, Рафаил, Урил, Селатил, Јегудил и Варахил.

Некој може да запраша: зошто Бог не го испрати кај Пресветата Дева првиот по број, ангелот Михаил, туку вториот, Гаврил?

Треба да знаеме: сите седум врховни ангели по достоинство се еднакви меѓу себе, и само по набројувањето започнуваат со Михаил и секој од нов има своја посебна служба:

Михаил е победник на противниците;

Гаврил е весник на Тајните Божји;

Рафаил е лекар на човечките слабости;

Урил е просветител на помрачените, зашто тој е сјајот на Божествениот оган;

Селатил е молитвеник , зашто тој постојано му се моли на Бога за луѓето и ги потикнува луѓето на молитва;

Јегудил е славител на Бога, зашто тој, што и да прават луѓето ги утврдува во слава Божја и измолува награда за нив;

Варахил е давател на Божјиот благослов и наш посредник на Божјите доброчинства.

Значи, Михаил не бил испратен за благовеста , оти тоа не е негова служба; негова служба е да држи меч, да удира на непријателите и да ги прогонува.

Беше испратен Гаврил, зашто неговата служба е да ги јавува тајните Божји, како што на Светиот пророк Даниил му го објави ослободувањето на Божјите луѓе од Вавилон и времето на доаѓањето на Месијата и на светиот Захариј – раѓањето на светиот Преттеча од мајка неротка.

А се вели дека тој и светиот пророк Мојсеј го упатувал во пустината при пишувањето на Книгите на постанокот.

Постои побожно мислење дека тој им благовестувал на светите праведници Јоаким и Ана за зачнувањето на Пресвета Богородица и дека на Пречистата Дева од зачнувањето до раѓањето и бил ангел хранител и дека носел храна во Светињата над светињите.

Тој ја донесе благата вест за зачнувањето на Синот Божји.

Гаврил бил испратен и за да може да се препознае благовештението според неговото име.

Зашто името Гаврил значи Крепост Божја или Бог и Човек….

Зашто Свети апостол Павле вели:

„Нели сите се тие службени духови, определени да им служат на оние, кои ќе го наследат спасението“ (Евр. 1,14).

Пренесено од книгата – ЖИТИЈАТА НА СВЕТИИТЕ

Подготви Мина Даниловска