СЕ РАЗБУДИ ЛИ?

 

Се` се преоблече

кога Тој се јави!

И окото на слепиот и славата на мудриот

и богатството во сиромашниот

и господарот во слугата

и немилосрдието во дарителот

и болеста во здравиот

и земјата во Небото

и мракот во Светлината

и коровот во Словото,

страстите во измиениот,

непокајанието во покајникот

и грозјето во виното,

а виното во Него…

 

Се разбуди ли…?

Се преоблече ли во Него, душо испустена,

прогледа ли око затворено,

се преуми ли срце заблудено,

да не само од другите слушаш – покајте се,

а сама да не видиш дека –

Бог се јави!

М. Даниловска