Фала Ти Господе за немирот, таму мирот ќе го најдам.

Фала за болеста, преку неа распетие ќе вкусам.

Фала на клеветниците, преку нив до простување ќе стигнам.

Фала за непријателите, во нив ближниот ќе го љубам.

Фала за војната во умот, така, молитвен дар ќе примам!

М.Д.