Исусе мој прекрасен, кон тебе прибегнувам,

спасе Исусе, и сите пророци, спасе мој Исусе, и со сладоста рајска удостој ме, Исусе човекољубив.

Исусе, славо на оние што монашествуваат,

Исусе долготрпелив на испосниците наслада и украс,

Исусе спаси ме!

спасе Исусе, од змијарникот, и од замката негова сега ослободи ме,

спасе Исусе, и од длабочината најдолна,

спасе мој Исусе, возведи ме и присоедини ме Исусе при овците оддесно Tебе…