ТРЕТА КНИГА

Псалм 72

Вечна правда

1 Колку е добар Бог кон Израил, кон оние што се co чисто срце!

2 А нозете мои за малку не потклекнаа, за малку чекорите мои ќе станеа несигурни, зашто им позавидев на беззакониците, гледајќи го напредокот на грешниците,

4 зашто не страдаат, нивните тела се цврсти и јадри.

5 Немаат маки како другите, човечки неволји не ги засегаат.

6 Затоа горделивоста им е како веришка околу вратот, а насилството им е облека.

7 Очите им се подуени од сало, а од срцата им се излеваат безумија.

8 се подбиваат и злобно зборуваат, се закануваат надмено co насилство.

9 Ја креваат устата против небото, а јазикот нивен ја обиколува земјата.

10 Затоа народот Мој по нив се залетува, и мана не им наоѓа.

11 И вели: „Како ќе дознае Бог, и има ли знаење во Севишниот?

12 Ете, такви се грешниците, секогаш спокојни, богатство напластуваат.
Dragan Danilovski
Dragan испрати Вчера во 23:02
13 И си реков: зар залудо го чував чисто срцето свое и во невиност ги миев рацете свои?

14 И се изложував на непријатности секој ден и на срам секое утро?

15 Ho ако речев: ќе расудувам и јас така, – тогаш ќе го изневерев родот на Твоите синови.

16 И сакав тоа да го разберам, но тоа беше тешко за мене,

17 сѐ додека не влегов во Божјото светилиште и не го разбрав нивниот крај.

18 Навистина, си ги поставил на лизгаво место, на пропаст ги соборуваш!

19 Како пропаднаа, како нејнадејно изчезнаа и загинаа однесени од ужасот!

20 Како што човек го презира сонот кога ќе се разбуди, така, Ти, Господи, ќе ги презреш нив, кога ќе се разбудат!

21 Кога душата ми беше огорчена, кога се јадосував однатре,

22 безумен бев и не разбирав, како добиче бев предТебе.

23 Ho Jac сум секогаш co Тебе: Ти ми ја придржуваш десницата моја,

24 ме водиш co советот Свој и ќе ме примиш во Твојата слава.

25 Кого Го имам јас на небото освен Тебе? A кога сум co Тебе на земјата, ништо друго не барам.

26 Може да изнемошти срцето мое и телото мое; но Бог е сила на срцето мое и наследството мое.

27 Зашто, ете, оние, што се оддалечуваат од Тебе, пропаѓаат; Ти го истребуваш секого, кој отстапува од Тебе.

28 А мене ми е добро да сум до Бога, на Господ ja полагам надежта моја, за да ги раскажувам сите дела Твои кај портите на ќерката Сионова.