Чедо мое, секогаш сеќавај се на Исус за секогаш да го пронаоѓаш соодветниот лек за своите слабости.

Те боли ли нешто?

Ако Го повикаш Исус, ќе најдеш утеха и просветлување.

Тажен си?

Повикај Го Исус и гледај, утехата ќе блесне во сферата на твоето срце.

Те надвладеало обесхрабрување?

He заборавај своите надежи да ги положиш на Христа и твојата душа ќе се исполни co храброст и co сила.

Те мачат плотски помисли и те привлекуваат кон чувствени наслади?

Приграби го согорувачкиот оган на името Исусово и фрли го врз плевелот.

Да не те мачи некоја световна работа?

Речи:

„Просветли ме, Исусе, како да се соочам co проблемот што е пред мене. Нека се разреши согласно co Твојата Света волја”. И види, ќе бидеш мирен и ќе чекориш co надеж.

Bo cè и секогаш постави го името Исусово како темел, поддршка, украс и заштита и не плаши се од непријателот. Меѓутоа, кога низ нешто ќе поминуваш без Исусовото име, би требало да се плашиш.

He очекувај да се исцелиш, ако не ги користиш лековите; исход ќе биде распаѓањето.

Присили се на молитва, чедо мое. Тогаш во душата ќе почувствуваш голема корист, спокојство и одмор душевен.

Пренесено од книгата “Поуки за Исусовата молитва” од Старец Ефрем Филотејски