Верата наша, браќа се искушува почесто отколку што трската на ветеровите се ниша.

Искушувањата се како ветришта : слабата вера ќе ја искорнат, јаката уште повеќе ќе ја зајакнат. Уште искушувањата се како оган, во кој сламата ќе изгори, а златот ќе се очисти.

Нашата вера се искушува со човечките умувања и веројатности.

Тоа се многу јаки и лути ветрови.

Но ние можеме да им одолееме, доколку се придржуваме до зборот Божји и доколку спротивно на умувањата ја истакнуваме науката на верата Христова.

Уште нашата вера се искушува со страв и срам:

со страв од луѓе, кои ја гонат верата, и срам од луѓето кои горделиво ја презираат верата.

И ова се силни ветрови, на кои мораме да одолееме, ако сакаме живи да останем.

Како ќе опстоиме? Со стравот од Бога, кој треба во нашите души да е вавек поголем од стравот од луѓето; и срамот од апостолите, светителите и мачениците, кои не се засрамија од својата вера пред царевите, и кнезовите и мудреците од овој свет.

Уште нашата вера се искушува со страдање и беда.

Тоа е огин, во кој нашата вера или има да изгори како слама или или да се прекали како вжештено злато.

На ова искушушение ќе одолеееме, доколку ќе се сеќаваме на Христос распнатиот на крст заради нас и на толкуте илјади страдалници заради верата, кои со стрпливост се победија и излегоа од огинот злато што низ вековите се свети меѓу ангелите и меѓу луѓето.

Уште нашата вера се искушува со смртта, смртта на нашите роднини и пријатели, и со смртта на луѓето воопшто.

Тоа е оган лут, во кој многумина ја согореа својата вера.

Дали смрта е крај на светот?

Не е,  верувај; таа е почеток на се`; почеток на новиот, вистински живот; Верувај во Воскресението Христово, верувај во задгробниот живот, и верувај во сеопштото воскресение и Страшниот суд.

О Господе благи, утврди ја верата во нас и помилуј не`.

Тебе слава и благодарност во веки.

Амин

(Житија на светиите)