Зашто преку еден Дух сме крстени сите во едно тело – било Јудејци или Елини, било робови или слободни; и сите сме со еден Дух напоени.

14. Оти и телото не се состои од еден орган, туку од многу.

15. Ако ногата рече: бидејќи не сум рака, не сум од телото, зар само заради тоа таа не е од телото?

16. И ако увото рече: бидејќи не сум око, не сум од телото, зар поради тоа увото не е од телото?

17. Ако целото тело би било око, тогаш каде ќе е слухот? Кога целото би било слух, тогаш каде е мирисањето?

18. Но Бог ги наредил органите, секој од нив во телото така, како Му било угодно.

19. Ако сите тие би биле само еден орган, тогаш каде е телото?

20. А сега се, пак, многу органи, но сепак едно тело.

21. И не може окото да ѝ рече на раката: „Не си ми потребна”, ниту, пак, главата на нозете: „Не сте ми потребни”.

 

22. Напротив, оние органи од телото, кои ни изгледаат послаби, се многу попотребни;

23. и на оние членови на телото, за кои сметаме дека се понеугледни, им оддаваме повеќе чест;

24. и нашите понеугледни органи имаат поголема чест: угледните, пак, органи немаат потреба од чест. Но Бог го направи и телото така, што на најнезначајните органи им дал најголема чест,

25. за да нема расправии во телото, а органите подеднакво да се грижат едни за други.

26. А кога страда еден орган, тогаш страдаат сите органи; и кога се слави еден од органите, тогаш со него се радуваат сите органи.

27. Вие сте телото Христово, а поодделно – членови.