ИКОС 6

Ha вселената и заблеска светлоста на вистината Твоја и се сотре прелеста демонска, а идолите, Спасе наш, не поднесувајќи ја крепоста Твоја, паднаа. Ние пак, спасение добивајќи, Ти воспеваме:

„Исусе, Вистино Која прелеста ја одгонува;

Исусе, Светлино, Која секоја светлост ја надминува!

Исусе, Цару, Кој секоја крепост ја надминува;

Исусе, Боже, Кој во милост секогаш пребива!

Исусе, Лебу животен, насити ме мене гладниот;

Исусе, Извору на разум, напој ме мене жедниот;

Исусе, Одеждо на веселие, облечи ме мене гнилежниот;

Исусе, Покрову на радост, покриј ме мене недостојниот!

Исусе, Подателу на оние што бараат, дај ми плач за гревовите мои;

Исусе, Наоѓачу на изгубените, најди ја душата моја!

Исусе, Ти, Кој им отвараш на оние што чукаат, отвори го бедното срце мое;

Исусе, Искупителу на грешните, очисти ги беззаконијата мои!

Исусе, Сине Божји, помилуј ме!”

КОНДАК 7

Сакајќи од вечност сокриената Тајна да ни ја откриеш, како овца на колење си бил воден, Исусе, и како јагне нем пред оние кои го стрижат.

И како Бог од мртвите си воскреснал, co слава на небесата си се вознел и нас co Себе си нè подигнал, кои воскликнуваме: „Алилуја!”