ЗА СКРУШЕНОСТ И ПОКАЈАНИЕ

Помилуј ме, Боже, мене паднатиот и не одвраќај ce од смирениот и посрамениот,

сакатиот, бедниот и скрушениот, туку покажи ми сострадание.

Ти Кој си богат co милоста и благ во жалоста.

Ти ја знаеш, добар и човекољубив, човечката слабост, како и ништожноста и страдањето.

Исцели ме, Господи, и ќе се исцелам и co Твојата благодат духовно ќе се обновам и благорасуден ќе станам, за да можам да ги избегнам тајните свои гревови, и од туѓинец поштеди го слугата Твој.

Пренесено од книгата “Свети Нифонт, подвижник меѓу епископите”