66. He вели:

“Јас сум дошол во манастир, и носам ангелски образ”.

He само на луѓето, туку и на Самиот Бог им e пријатен не само надворешниот образ, туку потребни се плодовите на добрите дела.

Затоа, биди како расцутено дрво и запазувај ги плодовите на твоите добродетели, за да не ти се поткраде црвот на гордоста и да не го уништи плодот на твоето смирение,

славољубието да не ја помрачи твојата побожност, гневот – твојата кротост да не ја одземе,

раздразненоста – твојата благодушност да не ја уништи, караницата – мирот твој да не го наруши,

непријателството – да не послужи како пречка на добрата дружба,

паметењето на злото – љубовта взаемна да не ja пресече, навредата – согласноста да не ja отстрани,

чревоугодувањето – на постот да не му попречи,

жедта – да не ja намали воздржливоста, негрижата – да не ја прекрати ревноста,

сонот – да не го успие бдеењето,

унинието – да не ја намали усрдноста,

мрзливоста – да не му попречи на служењето,

мрморењето – да не ja намали послушноста,

непослушноста – да ja не прегради вратата на послушноста,

празните зборови – да го не победат пеењето на псалмите,

шегите – да не го победат славословието, смеата – да не го совлада плачот,

блудот – да не го уништи целомудрието,

среброљубието – да не биде ставено над грижата за придобивање на немаштијата.

 

Пази се твоите родители да не ги сакаш повеќе од Христа и co овој свет да се насладуваш повеќе отколку co небесното царство;

страста кон озборувањето – да не го поттикнува твојот јазик;

зависта спрема некого – да не те измачува;

измама некаква – срцето твое да не го помрачи,

лицемерието – да не те лиши од вистинските блага,

кражбата – од царството небесно да не те одвои,

неправда – влегувањето во рајот да не ти го попречи;

желбата да им угодуваш на луѓето – одвижноста пред Бога да не ти ја одземе,

љубовта спрема земните задоволства да не ти ја одземе љубовта спрема Бога и похотта телесна – да не ја изгасне скрушеноста на срцето твое.