Бескрајна е радоста во срцето на верникот кога во животот ќе му биде понудена можноста да дарува за изградбата или за фрескописот на нова црква.

Таа радост ја расплатува во неговото срце благодатта на Светиот Дух, без која никој нема да почувствува силна желба да дарува за црквата.

Нему му станува јасно дека кога дарува во слава на Бога и од љубов и благодарност кон Светителите, всушност, тој е оној што е бескрајно даруван.

Да помогнеме за да го воздигнеме домот Божји.

Жиро сметка на манастирот е : 530-0003019 452-68 Пресвета Богородица Пречиста с.Велестово