Прашање:

Се вели во текстовите на отците и во Акатистот:

“Јас сум вратата на овците”…

Како и од каде Богородица е врата и се издига како Бог?

Ве молам за појаснување

Ви благодарам

 

Икона: Поширока од небесата

…..

Одговара: отец Горан

Апостолот забележал дека голема е тајната на побожноста, Бог се јави во плот (тело), верата ја запознаваме низ оној созерцателен одговор на Богородица, дека ќе зачне и ќе роди Спасител, и вели:

ете ја слугинката Божја, нека ми биде според зборовите Твои.

Без таа потврдност немаше да го добиеме Спасителот Христос.

Има една фреска која стои највисоко во олтарот и се нарекува „Поширока од Небесата“.

Таа фреска е Богородица во Која бил сместен Оној Кој Е Живот.

Затоа Пресвета Богородица е вратата на Животот, клучот на спасението.

Токму преку Богородица ни е даден Спасителот и затоа е врата на Животот.

Да се потсетиме низ парафраза и на Богордичното правило на Св. Серафим Саровски, дека оној кој кажува 150 Богородични молитви дневно во себе го има и Света Гора и Ерусалим.