Нека ве гонат, но вие не гонете ги другите.

Нека ве распнуваат, но вие не распнувајте ги другите.

Нека ве навредуваат, но вие не навредувајте ги другите.

Нека ве клеветат, но вие не клевете ги другите…

Радувајте се со оние кои се радуваат, и плачете со оние кои плачат. Тоа е знакот чистотата.

Страдајте со болните. Тажете со грешните. Воскликнете со оние кои се каат.

И секому бидете пријатели. Но во духот останете осамени…

Раширете ја вашата плаштаница над секој кој паѓа во грев и заштитете го.

И доколку не можете да ја превземете неговата вина на себе, и да ја прифатите неговата казна место него, не убивајте ја неговата личност!