ДА СЕ ИМА ПРИЈАТЕЛ….!

Пријателот е добар човек, со здрава душа, мисли исправно,
ја сака добродетелта, има беспрекорен морал,
верен е во љубовта, искрен на зборови, има постојана душа, искрен советник е,
отворен е, вистинољубив и правдољубив.

Пријателот е слика и прилика на својот пријател и до крајност чувствителен го чувствува душевното расположение на својот пријател и страда со душевното страдање на својот пријател.

Уште пред пријателот да му се исповеда,
тој го претекнува и ита во негова помош уште пред тој и да му побара помош и подготвено се предава и му помага ако е во опасност.

Пријателите на неговиот пријател се и негови пријатели.
Го брани својот пријател и се подложува на опасност заради него. Во неговото тело обитава душата на пријателот.

Тој е добар советник, секогаш го зборува она што е најдобро и се труди за честа и името на својот пријател.

Светињите на пријателот се и негови светињи.

Вистинскиот пријател е моќна заштита и
кој го нашол него, нашол ризница.

Пријателот е најголема среќа.

Добриот пријател е непроценлива вредност, подрагоцена од секакво богатство.

На неговата убавина нема рамна.

Пријателот и во несреќите и во радостите останува ист.

Вистинскиот пријател ги фали вредностите што се достојни за пофалба и отворено го куди она што е за кудење.

Св. Нектариј Егински