Коленичам пред Тебе, Пречиста Мајко Божја, и Ти се молам:

 

Знаеш , Царице, дека непрестано му согрешувам и го гневам Твојот Син и мој Бог,

и макар многу пати да се кајам, пред Бога во лага се прикажувам и пак се кајам и треперам:

дали нема сега да ме погуби Бог? Ама само после миг, одново ги извршувам истите гревови.

Кога го знаеш тоа, Владичице моја Господарке Богородице, Те молам да ме помилуваш, да ме закрепнеш и да ми дадеш сила за добри дела, бидејќи знаеш, Владичице моја Богородице, дека навистина не ги согледувам своите дела, и од сета сила со помисла го сакам законот на мојот Бог: но не го знам, Господарке Пречиста, како она, коешто не го согледувам, од него се вовлекувам, а доброто го престапувам.

Не пуштај, Пречиста да се исполни мојата волја, зашто таа не е угодна на Бога, но да биде волјата на Твојот Син и мој Бог:

Тој да ме спаси, да ме вразуми и да ми ја даде благодатта на Светиот Дух, та од сега да престанам да ги вршам скверните дела, и понатаму да живеам по заповедите на Твојот Син, на Кого му припаѓа секаква слава, чест заедно со Неговиот Син и со Благиот и Животворен Негов Дух, сега и секогаш и во вековите на вековите.

Амин!