ПРОСЕЈ НИЗ ТРИ СИТА – СОКРАТОВА ПРОВЕРКА

9. Божја заповед: Не сведочи лажно, не озборувај!

Големиот античкиг философ, Сократ, го сретнал некој познаник и веднаш по поздравот го прашал:

– Знаеш ли штотуку што чув за еден твој пријател?

– Само момент – го сопрел Сократ.

– Пред да ми кажеш макар и еден збор, ајде тоа да го просееме низ три сита.

– Она што сакам да ти го кажам да го просееме низ три сита? – запрепастено запрашал познаникот.

– Токму така, – рекол Сократ.

– Првото сито е сито на вистината!

Да ли си сосема сигурен дека тоа што сакаш да ми го кажеш е вистина?

– Не – одговорил човекот.

– Всушност, штотуку го имам чуено и …

– Во ред – рекол Сократ.

– Значи, не знаеш сигурно дали тоа е вистина или не е.

Сега да го просееме низ второто сито.

Ситото на добрината!

Дали сакаш да ми кажеш нешто добро за мојот пријател?

– Не, токму спротивносто…

– Значи така, – продолжил Сократ, – сакаш да ми кажеш нешто лошо за него, но не знаеш дали тоа е вистина.

Имаме уште едно сито:

Ситото на употребливоста!

Да ли ќе ми биде од полза, душевна или материјална, тоа што сакаш да ми го кажеш за мојот пријател?

– Всушност, не…

– Значи, – заклучил Сократ, – ти сакаш да ми кажеш нешто, за што не знаеш дали е встинито, а не е добро ниту корисно, па зошто воопшто тоа би ми го кажувал?

Што мислите за овие три степена на проверка на вистинитоста на озборувањето.

Обидете се и вие да го испробате!

Штета што во разни редакции на таблоиди и дневни весници никогаш не чуле за овој Сократов тест.

Извор: ”Светосавско звонце”

Превод Мина Даниловска.