МОЛИТВА НА ДЕТЕ ЗА НЕГОВИТЕ РОДИТЕЛИ

Колку сум радосен, Господи, кога се обрнувам кон Тебе и Те молам за моите родители! Тие постојано се грижат за мене. Се трудат и co голема љубов настојуваат да ме сочуваат од несреќа, болест и од секое зло.

Тие секогаш имаат желба да ми биде добро и сакаат да бидам здрав, да станам добар и умен човек. Награди ги, Господи, co Твојот благослов за сите добрини и за нивната љубов кон мене.

Дај им здравје и успех; чувај ги од несреќа, помагај им преку целиот живот да бидат среќни. He ги лишувај од Твојата помош и секогаш биди над нив.

Помагај ми и мене да ги сакам да им бидам послушен, да ги извршувам нивните добри совети; co ништо да не ги огорчувам и да им бидам утеха и радост. Ова ќе биде за нив најсаканата награда за сите нивни грижи, беспокојства и труд околу мене, Ти се молам од се’ срце, дај им ја оваа награда.

Послушај ја, Господи, мојата искрена молитва и исполни го нашиот дом co радост, зашто од Тебе чекаме секое добро и Тебе Те прославуваме како наш небесен Отец.

Амин!