Редок случај е кога можете да  ja видите оживеана иконата на светителот!

Со исклучок на св. Јован на местото на парохијата се гледа Митрополитот Анастасија (Грибановски), Епископ Митрофан (Зноско-боровски), протоереј Даниел Думски, прв игумен; Митрополит Лавра (Шкурла), кој во хиродијаконската сала служеше Архиепископот Аверкија (Таушева)