(Особено за луѓето со ослабен вид)

Господи Исусе Христе, помилуј ме ….

Непрестајно пребивај во Името на Господ Исус Христос. Срцето нека го впие Господа и Господ – срцето. И овие две, нека бидат ЕДНО…!

…Како што лекарот става лекови или мелеми на раните на своите болни и тие делуваат, а притоа, без болниот да знае, како тие делуваат, 

токму така и Името Божјо кога се призива ги убива сите страсти, иако ние не знаеме, како тоа се случува…