ТЕШКО НАМ КОИ ГО НАПУШТИВМЕ ПАТОТ НА СВЕТИТЕ ОТЦИ и останавме без духовни дела

+++

 

Нашите помисли се помисли за нештата.

Некои од нештата се сетилни, а некои мисловни.

Кога е зафатен со нив, умот се занимава со истите во себе.

Благодатта, пак, на молитвата го поврзува умот со Бога.

Соединувајќи го со Него, таа го одвојува од сите помисли.

И ослободен (гол) од нив, умот во разговорот со Бога станува боголик.

 

Станувајќи таков, тој веќе од Него моли само за она што доликува и никогаш не греши во својата прозба.

И апостолот заповеда:

„Молете се непрестајно“, за постојано соединувајќи го умот со Бога, постепено да ја отфрламе пристрасноста кон минливото.

Божјото Писмо не заповеда ништо невозможно.

И самиот апостол пеел и читал, и служел, и непрестајно се молел.

Бидејќи, непрестајната молитва значи:

да се има побожен ум

, да се има копнеж прилепен за Бога и надеж која постојано се потпира (виси) на Него, во сите дела и случувања.

Наоѓајќи се во таква состојба, апостолот рекол:

„Кој ќе нѐ одвои од Христовата љубов?

Тагата и маката, и останатото?“

И нешто подоцна:

„Затоа што сум сигурен дека ниту смртта, ниту животот, ни ангелите не можат да нѐ одвојат од Него“,

и повторно:

„ Во сè сме навредувани, но не сме притеснети;

во тешкотии сме, не губиме надеж;

нè гонат, но не сме изоставени;

нè кутнуваат, но ние не загинуваме.

И секогаш во нашето тело ја носиме смртта на Господ Исус, така што и Исусовиот живот да се открие во нашето тело“ (2 Кор. 4, 8-10).

Со такво расположение апостолот непрестајно се молел. Затоа што, како што е речено, во секое дело и случување неговата надеж се потпирала на Бога.

И сите светители секогаш се радувале во неволјите за да дојдат до состојбата на Божјата љубов.

Бидејќи и апостолот велел:

„Затоа со многу поголема радост ќе се фалам со своите немоќи, за да се весели во мене Христовата сила“ (2 Кор. 12, 9).

И веднаш потоа:

„кога сум слаб, тогаш сум силен“.

Но, тешко нам кои го напуштивме патот на светите Отци и останавме без духовни дела.

Невозможно е умот потполно да Му се потчини на Бога ако не се здобијат трите добродетели:

љубовта, воздржанието и молитвата.

Затоа што, љубовта го скротува гневот,

воздржувањето го суши сластољубието,

а молитвата го одвојува умот од сите мисли и го поставува гол пред Бога.

Тие три добродетели во себе го содржат сето останато и без нив умот не може да направи ништо достојно за Бога.

Свети Максим Исповедник