Отец Гаврил Галев – умножувањето на петте леба и двете риби

Во овој настан на умножувањето на петте леба и двете риби и со кои биле нахранети повеќе од 5000 души, Господ Исус Христос покажува дека Он е вистинскиот Бог и Творец на се`, и Оној кој што што ја уредува и одржува вселената и човекот во неа како нејзин центар.

Со тоа што апостолите му рекле на Исуса да го распушти народот бидејки се стемнило и било далеку од населено место, грижејќи се за да не останат гладни, покажале малодушност и дрскост пред Него.

Излегува како тие повеќе да се грижат за народот од Него.

Меѓутоа Господ ги научил на уште поголема лекција со тоа што им покажува дека Он е вистинскиот Бог и Творец на се, и Оној кој што што ја уредува и одржува вселената и човекот во неа.

Се` што се случува се случува, е по Негова волја или допуштение и кога сме со Него се надминуваат физичките закони на природата

Затоа и Тој така им се обраќа:

”Дајте им вие да јадат!”

Индирекно разобличувајаки ги, истовремено ги потсетува и на еден друг момент, потенцирајки ја улогата на свештенството.

Свештениството е посебен ред во Црквата на кои со благодатта Божја им е дадено духовно да ги водат луѓето и да ги лекуваат духовно и телесно.

За да може да го водат народот и да го лекуваат, најпрвин самите тие треба да бидат излекувани, исчистени од гревот и просветлени со умот.

Односно, да не му служат на ѓаволот и гревот и да не се робови на страстите.

да ги поминал трите степени од духовниот раст или барем вториот степен на просветление.

Свештеникот, пред се Епископот, е икона Божја, посредник помеѓу Бог и народот.

Меѓутоа тој треба да е достојна икона Христова, а не разоблична.

Тоа значи да ги поседува истите особини и квалитети како Христос, пред се` и најмногу од се`, саможртвена љубов.

Преку него Бог ги распоредува Своите дарови во Црквата.

Затоа и лебот и рибите се умножувале во рацете на апостолите и нахраниле толку многу народ.

Сите се насетиле и добиле од нивниот принос, та дури и останале полни дванаесет кошеви.

Дванаесет за секој Апостол по еден, за сите подеднакво да учествуваат во оваа тајна.

Чудото од друга страна е овозможено и заради смиреното послушание на апостолите. За се` што Бог прави со нас, бара соработка.

Според Законот на логиката со толку малку храна е невозможно да се нахрани толку многу народ, меѓутоа апостолите се покориле и поверувале на Неговите зборови и го послушале. Апостолите му биле послушни на Бог, а народот на апостолите и сите биле задоволни.

А за да не помислат високо за себе, дека тие го направиле чудото, Сепромислителниот Бог, затоа веднаш ги испратил во коработ.

Преку ова чудо Господ не учи и на соборен (заеднички) живот и да ни ја покаже силата на заедницата. Кога сме собрани во името Божјо, според зборовите Божји, тогаш таму е и Тој помеѓу нас.

Само во таа заедница е Господ и таа заедница е плодотворна и раѓа добри плодови.

Умножувањето на лебовите и нахранувањето на народот е и слика на светата Ефхаристија, во која сите се храниме од едниот леб, кој што е “секогаш јаден и никогаш недојаден, а тоа е телото Христово.

Според тоа заедницата е многу важна работа во нашиот живот во која еден на друг смирено си служиме и се сакаме.

Од заедницата зависи и нашето спасение и содржината и квалитетот на нашиот живот.