Како да дознаеш дали живееш по волјата Божја?

Еве знак: ако жалиш за нешто, значи не си се предал целосно на волјата Божја.

Оној кој што живее по волјата Божја, тој за ништо не се грижи. И ако му е потребна некаква работа (ствар), тој и себеси и стварта ги предава на Бога, и ако не ја добие, тој се’ едно останува спокоен, исто како да ја има.

Душата која што се предала на волјата Божја од ништо не се плаши: ни од закана, ни од разбојници, од ништо.

Што и да и’ се случи таа вели:

“така на Бога Му е угодно!”

Ако настапи болест тогаш вака размислува:

значи, мене ми е потребна болеста, инаку Бог не би ми ја дал!

И така го сочувува мирот во душата и во телото.“

Преп. Силуан Атонски