Ќе ги погледнеме канонските прашања на неговата светост – патријархот Александриски Марко и одговорите, кои на нив ги даде познатиот Византиски толкувач на црквените правила , неговата светост, патријархот Антиохиски Теодор Валсамон.

Манастир Хиландар:

Сопружниците се должни и пред разрешувањето на нивната неплодност , строго да внимаваат и да ги чуваат правилата Црковни, кои што се за сопружниците востановени , а на име:

сопружничките постели , треба одделени една од друга да бидат, во ноќите воочи празничните и неделните денови,

воочи среда и петок,

за време на сите четири поста кои Црквата ги востановила, а особено, за време на Великата Четириесетница , т.е. Великиот Пост.

Останатото време, пак, можат во чедност и во страв Божји да го употребат на сопружничкиот живот.

Зашто, Бог на човекот му даде жена, како помош за заедничкиот живот и ги благослови и им рече:

„Растете и множете се“, но, не заради похотта на сладострастието кое не знае ни време ни мерка во своето невоздржание.

(„ Упатства на неплодните сопружници“, Света Гора 1966.)