Не пожелувј ништо од онa што му припаѓа на твојот ближен,

ни од неговиот имот,

ни парите, ни славата негова;

„ не пожелувј ја жеанaта на ближниот свој,

не пожелувај го домот на ближниот свој,

ниту нивата негова, ни слугата негова,

ни слугинката негова, ни волот негов, ни ослето негово, ни секаков добиток, ниту нешто друго, кое е на ближниот твој“; ( 2 . Мој. 20, 17).

„ Похотта, откако ќе се зачне , раѓа грев, гревот, извршен, раѓа смрт “ (Јков 1, 15).

А ти, не посакувајќи го она што е туѓо, воздржи се и од лихварство како вид на кражба.

Многу е подобро да му даваш од своето на оној што проси, да им даваш милостина, според своите можности, на оние на кои им е таа потребна и не одбивај да им дадеш заем на оние што ти се молат.

Ако најдеш нешто што го загубило некој, предај му го на оној што го загубил,
па макар тој и да е скарaн со тебе и да е твој непријтел.

Зашто, на овој начин и него ќе го смириш со тебе и со добро ќе го победиш злото, како што ти заповед Христос.“

(Свети Григориј Синаит)