Петта седмица по Педесетница

Свето евангелие според светиот апостол Матеј

8:28-34;9:1

28. И кога пристигна на другата страна во земјата Гергесинска, Го сретнаа двајца бесни, излегле од гробиштата; беа толку лоши што не смееше никој да мине по тој пат.

29. И ете, извикаа и рекоа: „Што имаш со нас Ти, Исусе, Сине Божји! Зар си дошол тука предвреме да нe мачиш?”

30. А далеку од нив пасеше голем број свињи.

31. И бесовите Го молеа и говореа: „Ако нe изгониш, позволи ни да отидеме во свињине!”

32. И Он им рече: „Отидете!” И тие излегоа и отидоа во свињите. И одеднаш сите свињи се сурнаа низ стрмнината во морето и се издавија во водата.

33. А свињарите побегнаа и, штом дојдоа во градот, раскажаа за сето тоа и за она, што се беше случило со бесните.

34. И ете, излезе целиот град да Го пресретне Исуса и, кога Го видоа, Го замолија да си отиде од нивниот крај.

1. Тогаш Он влезе во еден кораб, се врати назад и пристигна, во својот град.