Тропар на Богојавление

6 јануари/19 јануари

Глас 1

Кога во Јордан Те крштеваа Тебе Господи,

се покажа поклонувањето на Пресвета Троица:

Родителскиот глас сведочеше за Тебе,

именувајќи Те за Возљубен Син,

и Духот во вид на гулаб,

ја потврдуваше вистинитоста на тие зборови.

Христе Боже, Кој се јави и светот

го просветли, слава Ти!

Марков Манастир, 2020. Лето Господово