„И Пресвета Богородица, раѓајќи ни Го Богочовекот Господ Христос, во суштина ја роди Црквата, бидејќи ѝ го даде телото на Црквата.

Затоа, светата молитвена мисла на Црквата ја исповеда и ја проповеда оваа вистина, оваа севистина:

Богородица е сесветла Црква Божја.

Севкупниот Богочовечки домострој на спасението се извршува низ Неа и Нејзиниот Божествен Син.

Богомудрите Отци на Црквата благовестуваат за Неа:

„Навистина Света Марија ние со право ја нарекуваме Богородица, бидејќи ова име ја содржи сета тајна на домостројот на спасението“.

Пресвета Богородица е Мајка на Бог, и оттаму Мајка на сѐ божествено, сѐ свето, сѐ небесно, сѐ вечно, сѐ богочовечко, сѐ најдобро, сѐ најубаво.

Од сѐ добро, Таа е најдобра;

од сѐ свето, Таа е најсвета;

од сѐ чисто, Таа е најчиста;

од сѐ прекрасно, Таа е најпрекрасна;

од сѐ добродетелно, Таа е најдобродетелна.

Во сиот род човечки, после Господ Христос, Таа е најсовршена Богочовечка Седобродетел. Без сомнеж, Таа е најсовршен образец на сѐ најдобро.“

(Ава Јустин Ќелиски)