ЗНАМ ЗА ТРИ КРСТА

Едниот од нив спасува, а тоа е Христовиот.

Со него се спасува и човекот.

Другиот крст е крстот на разбојникот, распнат од десната страна.
А знам и за третиот крст, со кој човекот може да ја изгуби вечноста. Тоа е крстот на разбојникот, распнат од левата страна.

Типот на луѓето, а преку двајцата разбојници, го претствавува целото човештво.

Крстот на разбојникот десно, го прифаќа и презема на себе крстот Христов.

Крстот на разбојникот од левата страна, го претставува оној дел од човештвото кое не го прима крстот Христов и така се губи, пропаѓа.

Воопштено, крстот не може да се избегне ни на еден начин.

Блажен Августин