ЕКОНОМ

„Сластољубивиот го сака среброто затоа што со помош на тоа раскошно живее.

Суетниот, пак, со него да се прослави;

а неверниот за да го сокрие и чува, плашејќи се од гладот што доаѓа или од старост, или болест, или прогонство и повеќе се надева на своето сребро отколку на Бог Создателот на секоја твар и Промислител и за најпоследните и најмалите созданија.“

„Постојат четири групи луѓе кои собираат богатство: три се погоре споменати, а во четвртата спаѓа економ.

Очигледно е дека само овој правилно го собира богатството, за раздавајќи секому според потребата, никогаш да не осиромаши.“

Свети Максим Исповедник