Треба најпрвин себе си да се очистиш, па потоа другите на чистота да ги учиш.

Треба најпрвин во себе да достигнеш мудрост, па потоа, другите да ги поучуваш за мудроста.

Треба најпрвин самиот да постанеш светлост, па потоа другите да ги просветуваш.

Треба најпрвин самиот да се приближиш до Бога, па потоа другите да ги приведуваш кон Него

Треба најпрвин самиот да постанеш свет, па потоа другите да ги осветуваш!

Свети Григориј Богослов