Старецот раскажуваше:

„Еднаш кај мене беа дошле двајца католици.

Едниот беше возрасен и образован, можеби секретар во Ватикан или новинар, не знам точно, а и не сакав да покажам особено интересирање.

И така едниот ми рече:

‘Ајде да го прочитаме Оче наш’.

Јас реков: ‘За да го прочитаме заедно Оче наш, треба да се согласиме во догмите.

Mеѓу нас и вас има голема провалија’.

На тоа тој ме праша:

‘Зарем само православните се блиску до Бога и само тие се спасуваат? Бог е ист за целиот свет!’

‘Да – велам jac – но, меѓу нас има разлики.

Ние по природа сме чеда на ист Отец, но некои од нас се наоѓаат во домот, а некои надвор од него”.

Пренесено од книгата “Да ја претвориш туѓата болка во своја – Поуки на светогорскиот старец Пајсиј

Подготви Мина