„Што да знаеме, на што да се научиме (од Крштението Исусово)?“

И одговара:

„Дека треба прво да се очистиме, и смирено да мислиме, и да проповедаме во совршеноста и на духовната и на телесната возраст.

Она првото – за оние коишто се одлучуваат на Крштевање, а не се подготвени, ниту му пружаат цврстина на искупувањето преку усвоената навика за правење на добро.

Зашто, ако дарот на благодатта – а е дар на благодатта! – пружа отпуштање на минатите гревови, тогаш тоа [очистувањето] е уште подостојно за почит, така што да не се враќаме на изблуеното.

А ова второто – за оние коишто се вознесуваат над управителите на Светите Тајни, доколку се истакнуваат со некое достоинство.

Третото, пак – за оние што се охрабруваат од својата младост (и ученост), па секое време го сметаат за прилика да ги поучуваат другите или да претседаваат (со другите).

Исус се очистува, а ти го презираш очистувањето?

Он тоа го прима од Јован, а ти се подигаш против својот духовен отец.

Тој триесетгодишен, а ти уште голобрад ги поучуваш старите, или мислиш дека ги учиш, а ниту со (духовната) возраст ниту со некој начин на своето однесување заслужуваш почит…“

Свети Григориј Богослов