НОВ ЗАВЕТ

 

Свето Евангелие според Матеја
Свето Евангелие според Марка
Свето Евангелие според Лука
Свето Евангелие според Јована
Дела на светите апостоли од светиот апостол Лука
Соборно послание на светиот апостол Јаков
Прво соборно послание на светиот апостол Петар
Второ соборно послание на светиот апостол Петар
Прво соборно послание на светиот апостол Јован Богослов
Второ соборно послание на светиот апостол Јован Богослов
Трето соборно послание на светиот апостол Јован Богослов
Соборно послание на светиот апостол Јуда
Послание на светиот апостол Павле до Римјаните
Прво соборно послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните
Второ соборно послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните
Послание на светиот апостол Павле до Галатјаните
Послание на светиот апостол Павле до Ефесјаните
Послание на светиот апостол Павле до Филипјаните
Послание на светиот апостол Павле до Колосјаните
Прво послание на светиот апостол Павле до Солунјаните
Второ послание на светиот апостол Павле до Солунјаните
Прво послание на светиот апостол Павле до Тимотеја
Второ послание на светиот апостол Павле до Тимотеја
Послание на светиот апостол Павле до Тит
Послание на светиот апостол Павле до Филимона
Послание на светиот апостол Павле до Евреите
Откровение на светиот апостол Јован Богослов