Доколку некој упати поглед кон минатото со сигурност ќе види дека на територијата на Македонија во текот на вековите се раѓале и дејствувале голем број на Христови војници кои умирале бранејќи ја евангелската вистина, и тоа од самите почетоци, кога светиот апостол Павле со Сила, Тимотеј и Лука го ширеа Благовестието за спасение на човечкиот род.

Со божествена проповед го просветивте народот

македонски, и со лачите на евангелската вистина

ја украсивте вселената, светители сефални.

Славејќи Го Христа Господа, Кого Го засакавте

од својата младост како божји угодници станавте

жители на небесата, столбови и заштитници

на Македонската Црква. Усрдно го празнуваме

вашиот спомен и ви се молиме:

Бидете застапници пред Христа, нашиот Бог,

за мир и спасение на нашите души!