ШТО ДРУГО Е НЕВЕРСТВО ВО БРАКОТ? – трет дел

ШТО ДРУГО Е НЕВЕРСТВО ВО БРАКОТ? За неверство во бракот се смета чинот, кога еден од сопружниците ќе изврши прељуба. Но, реалноста е дека ние не сме верни и лојални, ни тогаш кога работата, родителите, своето хоби или било што друго ќе ставаме пред својот сопружник. Тоа исто така е неверство. И секој кој не … Continue reading ШТО ДРУГО Е НЕВЕРСТВО ВО БРАКОТ? – трет дел