ПОКАЗАТЕЛИ НА УСПЕШНИОТ БРАК – втор дел

ПОКАЗАТЕЛИ НА УСПЕШНИОТ БРАК – втор дел …Искуството нè учи дека кога двајца се венчаваат, тие веднаш почнуваат да откриваат колку, всушност, се разликуваат меѓу себе. Факт е дека ние почнуваме да се запознаваме дури во бракот. Живееме грижејќи се премногу само за себе. Навистина ни е потребен некој друг за да ни помогне да … Continue reading ПОКАЗАТЕЛИ НА УСПЕШНИОТ БРАК – втор дел