БРАКОТ Е ВРСКА НА ЕДНАКВИТЕ (прв дел)

БРАКОТ Е ВРСКА НА ЕДНАКВИТЕ (опширен текст, ама , неверојатно полезен 🙂 ) … ОДГОВОРНОСТА НА МАЖОТ Мажот е глава на жената… Знаеме дека секоја организација, секоја институција – без оглед дали е црковна: парохија, манастир итн., или, пак, световна: банка, претпријатие, училиште – мора да има управител. Така е и со успешниот брак; семејството … Continue reading БРАКОТ Е ВРСКА НА ЕДНАКВИТЕ (прв дел)